Nieuwsberichten Interessante nieuwtjes en belangrijke weetjes

Zonne-energie en energie bewaren in 2023 en 2024

BTW TARIEF 6% of 21%

Financieel voordeel

 • Het premiebedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast. De datum van indienstname van de zonnepanelen bepaalt het premiebedrag.
 • Het premiebedrag is begrensd tot 40% van de investeringskosten exclusief btw, vermeld op de facturen.
 • Of een woning al dan niet op het distributienetwerk aangesloten is met ‘uitsluitend nachttarief’, heeft geen invloed op onderstaande bedragen.
 • De premie wordt berekend op basis van het vermogen van de zonnepanelen zelf (dus niet het vermogen van de omvormer).
  • In 2021 en 2022 bedroeg de premie 300 euro/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro.
  • In 2023 bedraagt de premie 150 euro/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 75 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 750 euro.
  • In 2024 bedraagt de premie 75 euro/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 37,5 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 375 euro.

Enkele voorbeelden: Stel u neemt in 2023 een nieuwe installatie in dienst:

 • 12 zonnepanelen van 320 Wp, samen goed voor een vermogen van 3,84 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 3,84 x 150 euro = 576 euro.
 • 18 panelen van 300 Wp, samen goed voor een vermogen van 5,40 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 150 euro + 1,40 x 75 euro = 705 euro.
 • 34 panelen van 290 Wp, samen goed voor een vermogen van 9,86 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 150 euro + 2 x 75 euro = 750 euro.

Beschermde afnemers

Het premiebedrag voor beschermde afnemers ligt 20% hoger.

 • In 2021 en 2022 bedroeg de premie 360 euro/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 180 €/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.800 euro.
 • In 2023 bedraagt de premie 180 euro/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 90 €/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 900 euro.
 • In 2024 bedraagt de premie 90 euro/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 45 €/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 450 euro.
 • Het premiebedrag is begrensd tot 48% van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op de facturen.
 • Datum keuring bepaalt voor welke premie u in aanmerking komt.
 • Of een woning al dan niet op het distributienetwerk aangesloten is met ‘uitsluitend nachttarief’, heeft geen invloed op bovenstaande bedragen.

Regelgeving

Energiebesluit van 19 november 2010

 

https://www.vlaanderen.be/premie-van-fluvius-voor-zonnepanelen-op-gebouwen

 

 

 

TIJDELIJK VERLAAGD BTW-TARIEF: ZONNEPANELEN, ZONNEBOILERS EN WARMTEPOMPEN

 

Het btw-tarief op werken die tot voorwerp hebben de levering met plaatsing van

 • fotovoltaïsche zonnepanelen
 • thermische zonnepanelen
 • zonneboilers
 • warmtepompen

in woningen - voor woningen van minder dan 10 jaar - wordt verlaagd van 21% naar 6% vanaf 1 april 2022 tot en met 31 december 2023.

 

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/zonnepanelen-zonneboilers-warmtepompen-tijdelijke-btw-verlaging

 

 

 

 

Terug naar overzicht »